Skip to content

Szakmai gyakorlati képző hely lettünk

  Együttműködési megállapodást kötöttünk a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karával, így az AW Cosmetics szakmai gyakorlati képző helyként fogadja az egyetemi hallgatókat.

  Az AW Cosmetics egyik fontos küldetése a folyamatos fejlődés. A kollégáink továbbképzése mellett szeretnénk a szépségipart és a szépségipari vállalatok működését megismertetni az érdeklődő egyetemi hallgatókkal. Szakmai gyakorlati képző helyként bevonjuk a hallgatókat egy szépségipari vállalat felépítésének és működtetésének a folyamatába. Ennek érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karával. A két szervezet közötti megállapodás értelmében szakmai gyakorlati helyként támogatjuk az egyetemi hallgatók szakmai fejlődését.
  (Részletek: https://econ.unideb.hu/).

  A szépségipar az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág a szolgáltatási szektoron belül, melynek számos vetülete tudományos és gyakorlati szempontból is vizsgálható. Kiemelkedő az iparág innovációs képessége, a fenntarthatósághoz, zöldgazdasághoz való viszonya vagy éppen a hazai szépségipari gazdasági társaságok piaci lehetőségeinek a javítása.

  Az AW Cosmetics több folyamatban lévő szépségipari kutatás részese, így örömünkre szolgál, hogy részt vehetünk a debreceni egyetemi hallgatók szakmai kompetenciáinak a fejlesztésében is.
  A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása. Emellett a gyakorlati képzés célja a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése.

  Az AW Cosmetics, mint szakmai gyakorlati képző hely, szeretné támogatni az anyageszköz- technológia ismeretek és jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztését is.

  Debrecen legújabb Esztétikai Központjában a hallgatók egy dinamikusan fejlődő, egészen új megközelítésre alapított vállalkozás működését ismerhetik meg. A szakmai gyakorlati képző helyen a gazdasági társaság gazdálkodási mechanizmusai mellett a szakmai gyakorlatra hozzánk érkezők az iparág számos egyéb kérdésével is találkozhatnak. Betekintést nyerhetnek a tudományos eredményeken, innovációkon, valamint a legújabb eljárásokon és hatóanyagok alkalmazásán alapuló készletgazdálkodás és termékmenedzsment, a CSR, vagy akár a vállalati kultúra és kommunikáció világába is.

  Loading...